Emmpatus Fredriksdals Solidaritet

Våra projekt

Emmpatus Fredriksdal grundläggande syfte är att skapa resurser för stöd både utomlands men också i vårt eget samhälle. De projekt som skall stödjas beslutas demokratiskt av medlemmarna i sammanslutningen vid det årliga föreningsmötet. Emmpatus Fredriksdal fördelar ekonomiskt stöd till olika stödorganisationer och projekt i Afrika, Latinamerika, Mellanösternländer samt Sverige.

Praktisk Solidaritet

Praktisk Solidaritet (PS) representeras av organisationer som Brödet och Fiskarna, Emmaus Gävleborgs Biståndsgrupp, Emmpatus Fredriksdal och Emmpatus Åkvarn. Trots att de är fristående från både politik och religion, driver de projekt i Colombia och Angola. De koordinerar också leveranser av materiellt stöd till IFS i Bosnien och västsahariska flyktingläger, allt med syfte att främja en solidarisk och rättvis värld.

I Colombia har PS sedan 2017 haft ett samarbete med Corporación para el Desarrollo Regional (CDR) som är baserad i Calí. De fokuserar på att stödja och förstärka de som försvarar mänskliga rättigheter, speciellt inom fredsprocessen med ett genusperspektiv. Ett av huvudmålen är att skapa en hälsosam arbetsmiljö för dessa försvarare.

I Angola samarbetar PS med Acção para o Desenvolvimento Rural e Ambiente (ADRA) i Huambo och Huila. Där stöttar de byarnas invånare i deras deltagande i lokala utvecklingsprocesser och fokuserar på vattenrättigheter, matsuveränitet och mänskliga rättigheter.

Svenska Palestinakommittén

Svenska Palestinakommittén är en självständig hjälporganisation som stöttar utvecklingsinitiativ i Palestina. Emmpatus Fredriksdals bidrag har bland annat gått till en förskoleverksamhet i Al Karmel där barn mellan fyra och fem år får lära sig grunderna i språk och har lekar både inomhus och utomhus. Utbildningen lägger stor vikt vid jämställdhet och miljö. Bidraget har också täckt kostnader för lärarlöner, material och olika aktiviteter.

Eftersom många barn i Mellanöstern förlorat sina föräldrar tidigt på grund av olika tragiska händelser, har Svenska Palestinakommittén ett fadderskapsprojekt. Projektet syftar till att identifiera dessa barn och erbjuda dem stöd. Emmpatus Fredriksdals bidrag har även hjälpt familjer i Gaza genom detta fadderskapsinitiativ.

Latinamerikagrupperna

Latinamerikagrupperna är en solidaritets och systemkritisk medlemsförening. Tillsammans med latinamerikanska folkrörelser arbetar organisationen med att öka människors makt och inflytande över sina liv. Latinamerikagrupperna sprider kunskap om och försöker påverka för global rättvisa och människors rätt till mat, mark och territorier.

Waqib’Ke är ett mayanätverk som består av cirka 20 olika urfolks- och bondeorganisationer i Guatemala. Dess olika medlemsorganisationer har olika inriktningar och arbetsområden men delar samma samhällsvision – att stärka urfolkens röst och kräva deras individuella och kollektiva rättigheter. Genom Waqib’Kes arbete med kampanjen ”Schyssta pensioner” har organisationen lyckats uppmärksamma hur svenska pensionspengar via AP-fonderna investeras i gruvindustrin. Nu arbetar Waqib’Ke för att riksdagen ska ändra på reglerna för AP-fondernas investeringar.