Vi uppskattar att du skänker till oss!

Din gåva är grunden Emmpatus Fredriksdals bistånds- och solidaritetsarbete!

Vad vi tar emot

Vi tar emot kläder, skor, textilier, prylar, böcker, leksaker och möbler. Gåvorna måste vara användbara. Kläder och textilier skall vara hela och rena, prylar och möbler måste vara hela och i ett säljbart skick.


Vid hämtning är det våra chaufförer som bestämmer om varan är säljbar eller inte. Ibland måste vi alltså tacka nej till ditt bidrag, på grund av att varor som inte går att använda medför stora sophanteringskostnader för oss och därmed minskat stöd till våra samarbetsorganisationer.

Möbler och stora mängder

Möbler och prylar samt större mängder kläder kan lämnas på något av våra försäljningsställen.
Kontakta oss gärna innan du kommer så vi har personal på plats för att hjälpa till!

Fullt insamlingskärl?

Om någon container är överfull eller trasig är vi tacksamma för ett samtal så att vi snabbt kan åtgärda det.

tel: 0413-543082
mail: info@emmpatusfredriksdal.se

Vi tackar dig på förhand för ditt bidrag!

Vi innehar 90-konto som garanterar att vi på ett ansvarsfullt sätt hanterar ditt bidrag.